آشنایی با اراضی بایر

اراضی بایر

طبق ماده ۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ به زمین هایی که در گذشته سابقه استفاده و عمران داشته ولی به تدریج به علت اعراض و یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه بیش از پنج سال متوالی متروک مانده باشد اراضی بایر گفته می شود. البته اگر مالک به دلیل بیماری امکان بهره برداری از ملک را حتی بیش از پنج سال نداشته باشد این نوع زمین بایر محسوب نمی شود. خریداران زمین های کشاورزی بنابر احتیاط بهتر است از دایر یا بایر بودن زمین مورد نظر و مدت احتمالی عدم بهره برداری از زمین توسط ایادی قبل اطمینان حاصل نمایند.


زمین بایر شهری چیست؟

همانطور که از نام آن مشخص است به اراضی شهری اعم اراضی واقع در حریم شهر و محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود. در مقابل آن طبق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ به زمين هایی كه احياء و آباد شده و در حال بهره برداری مالک هستند اعم از محصور يا غير محصور، زمین های دایر محسوب می شوند.
 

برای آـشنایی با مفهوم کاربری زمین  اینجا کلیک کنید

 

فروش زمین بایر شهری

طبق ماده ۹ قانون زمین شهری، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهای مورد نياز جهت امورات مسكن و خدمات عمومی را با استفاده از كليه اراضی موات و دولتی در شهرهایی كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكاپوي اراضی مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتيب از زمينهای باير و داير شهری تامين نمايد. بنابراین مالكان اراضی مذکور اعم از حقيقی يا حقوقی، بنيادها و نهادها و دولتی و غير دولتی مکلف هستند زمينهای مورد نياز دولت يا شهرداري را بمنظورهای ذيل به دولت و شهرداريها بفروشند .

زمین - مالکان - مشاور حقوقی - مشاور املاک - فروش ملک - خرید ملک - رهن و اجاره - بنگاه من

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید