صلح عمری چیست؟

صلح عمری چیست؟

از نظر لغوی صلح به معنی آشتی و سازش است. در قوانین حقوقی صلح عمری به قرارداد و عقدی اطلاق می شود که در آن شخص، ملک خود را به اشخاصی مانند: همسر، فرزند یا شخص دیگر صلح می کند. امروزه به دلیل انعقاد قرارداد صلح در امورات مختلف، دامنه حقوقی این نوع قرارداد نیز گسترش یافته است. مالک یا مصالح کسی است که ملک خود را به صلح می دهد و کسی که صلح به نفع او شده است متصالح نامیده می شود. 

در صلح عمری انتقال دارای ویژگی هایی می باشد:

 
برای آشنایی با مفهوم تحدید حدود در ملک اینجا کلیک کنید

 

مزایای صلح عمری

براساس قانون هرشخص میتواند برای تعیین تکلیف یک سوم اموال خود پس از فوت وصیت نامه تنظیم کند و دو سوم باقیمانده بر اساس قانون ارث تقسیم می شود. مهمترین ویژگی صلح عمری این است که مالک با وجود انتقال سند می تواند همچنان حق استفاده از ملک را تا پایان عمر برای خودش حفظ کرده و حتی حق فسخ را برای خود در نظر بگیرد.

سازش - قوانین حقوقی - قرارداد - صلح - مالک - صلح عمری - فسخ قرارداد - مشهد - بنگاه من

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید