اجرت المثل - اجرت المسمی

مفهوم اجرت المسمی و اجرت المثل

هنگامیکه ملکی به اجاره داده می شود برای مستاجر در اجاره نامه مبلغی به عنوان اجاره بهاء برای پرداخت بصورت روزانه یا ماهیانه تعیین می شود که در اصطلاح حقوقی به این مبلغ اجرت المسمی یعنی اجاره بهای مشخص شده در اجاره نامه گفته می شود. موجر و مستاجر طبق اصل آزادی قراردادها در تعیین میزان اجاره آزاد بوده و می توانند هر مبلغی را به عنوان اجاره بها تعیین کنند و کسی حق جلوگیری از تصمیم آن ها را ندارد.

 

برای اشنایی با مفهوم غش در معامله اینجا کلیک کنید

 

اجرت المثل

اجرت المثل جایگزین اجاره بها یا اجرت المسمی درج شده در اجاره نامه است که مستاجر مکلف است بدل منافعی را که استیفا کرده به موجر بپردازد و میزان اجرت المثل توسط کارشناس دادگاه تعیین می شود. مثلا اگر مدت اجاره مشخص شده در اجاره نامه تمام شود ولی مستاجر قصد تخلیه ملک را نداشته باشد در این حالت موجر می تواند از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف تقاضای صدور حکم به پرداخت اجرت المثل نماید.

ملک استیجاری - پرداخت اجاره - اجاره بها - اجرت المثل - اجرت المسمی - اجاره نامه - مستاجر - دادگاه - شورای حل اختلاف - مشهد - بنگاه من

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید