تحدید حدود ملک چیست؟

آشنایی با مفهوم تحدید حدود

منظور از تحدید حدود املاک، تعیین اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است. حدود اربعه یک ملک، مشخصات چهار جهت اصلی جغرافیایی می باشد که در هر سند تعریف شده است. این تعیین حدود شمال، جنوب، شرق و غرب از حیث دسترسی به قطعه مجاور و یا منتهی شدن به خیابان است. معمولا در سند مالکیت، پلاک های فرعی، اصلی، حدود اربعه ملک و مساحت کلی عرصه (زمین) به حروف درج می شوند. البته برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه هستند و فقط شمارۀ پلاک ثبتی دارند که در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ ثبتی که توسط کارشناسان ثبتی تهیه شده استفاده می شود.

اصلاح حدود

گاهی به دلیل ایجاد معبر و گذرگاه در وضعیت یک ملک ثبتی و یا مجاورین آن تغییراتی ایجاد می شود که این موضوع نیز باعث تغییر حدود اربعه ملک می شود. در چنین مواردی مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت برای اصلاح حدود درخواست بدهد.

 

برای کسب اطلاعات در مورد اجاره به شرط تملیک اینجا کلیک کنید

 

روند تعیین حدود

اگر حدود مجاورین ملک ثبتی از نظر ثبت تعیین شده باشد، تحدید بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین انجام می شود. اگر یک یا چند حد ملک مورد تحدید، از اموال عمومی دولت و شهرداری باشد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای مربوطه به عمل می آید. بعد از تقاضای ثبت ملک، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود، از طریق اعلان و انتشار آگهی در جراید احضار می شوند. در صورت عدم حضور متقاضی و مجاورین اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود.

اعتراض به تحدید حدود

معمولا اعتراض قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا کرده و موضوع اعتراض این است که در جریان تحدید حدود، قسمتی از ملک معترض جزء ملک متقاضی ثبت محسوب شده و با انجام تعیین حدود، به حقوق وی تجاوز شده است. معترض باید اعتراض خود را ظرف مدت ۳۰ روز از تنظیم صورت مجلس تحدید به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند. دعوای اعتراض به حدود جزء دعاوی مالی محسوب شده و باید با رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست انجام شود.

تحدید حدود - حدود اربعه ملک - عرصه - اداره ثبت - نقشه ثبتی - شهرداری - دولت - بنگاه من - مشهد

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید