تخلف تراکم ساختمانی

تخلف تراکم ساختمانی

به اضافه بنا مازاد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی توسط مالک گفته می شود که یکی از انواع تخلفات قابل پیگیری توسط کمسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

اعتبار رای جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه تنها تا هنگامی صدق می کند که آن بنا پابرجا باشد و در صورت تخریب ساختمان و تجدید بنا، استناد به رای صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساختن مجدد بنا به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.

 

جهت آشنایی با تخلفات ساختمانی اینجا کلیک کنید

 

کمسیون برای رسیدگی به این تخلف می تواند دو نوع حکم صادر کند:

تخلف ساختمانی - آپارتمان - ساخت و ساز - مسکن - انبوه سازان - کمیسیون ماده 100 - شهرداری - تراکم ساختمانی - قوانین - بنگاه من - مشهد

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید