حق انتفاع یعنی چه؟

حق انتفاع به چه معناست؟

از نظر لغوی به معنی سود بردن است و در قانون مدنی عبارتست از حقی که به موجب آن شخص می تواند از ملک دیگری یا ملکی که مالک خاصی ندارد است استفاده کند. شخصی که از مال دیگری استفاده کند منتفع نامیده می شود. این حق معمولا به موجب قرارداد درقبال دریافت پول و یا به رایگان به افراد داده شده و شخص منتفع فقط حق استفاده و بهره برداری دارد و نه حق مالکیت!

 

برای مطالعه مطلب اسناد بنچاق اینجا کلیک کنید

 

انواع حق انتقاع
  1. عُمری: به موجب قراردادی حق استفاده از ملک به مدت عمر مالک یا منتفع به منتفع واگذار می شود.
  2. رُقبی: حقی که توسط مالک برای مدتی معین مثلا ده سال به منتفع داده می شود.
  3. سُکنی: حقی که موضوع آن خانه و محل سکونت باشد و برای مدت معین یا به طور مطلق برای منتفع برقرار شود.
  4. مطلق: حقی که بصورت مطلق و بدون ذکر مدت به منتفع واگذار می شود و مالک هرگاه بخواهد امکان انصراف از حق واگذار شده دارد. این حق تا فوت مالک معتبر می باشد.
نکاتی در مورد حق انتفاع

حق انتفاع - قانون مدنی - مالک - مستاجر - ملک مسکونی - خانه - آپارتمان - قرارداد ملکی - معاملات ملکی - بنگاه من

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید