زمین مشجر به چه معناست؟

زمین مشجر به چه معناست؟

یکی از انواع کاربری های زمین براساس طرح های جامع و طرح تفصیلی شهری، کاربری کشاورزی می باشد که این نوع کاربری نیز شامل دو دسته: زمین زراعی و باغ تقسیم می باشد. براین اساس به زمینی که دارای درختان اغلب میوه دار باشد باغ گفته می شود که گاهی از واژه "مشجر" به معنای "دارای درخت" نیز بجای آن استفاده می شود. اما زمینی که در آن محصولات زود بازده مثل گندم، ذرت و انواع صیفی کشت می شود زمین زراعی محسوب می شود و اکثرا در روستاها یا شهرهایی که قبلاً روستا بوده وجود دارند.

زمین مشجر, باغ, زمین زراعی, طرح تفصیلی, کشاورزی, شهری, مشاور املاک, بنگاه من

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید