آشنایی با اموال منقول و غیرمنقول

آشنایی با اموال منقول و غیرمنقول

مال و اموال از یکسری جهات و با توجه ماهیت و امکان جابجایی در علم حقوق به دو دسته کلی مال منقول و غیرمنقول تقسیم می شوند. کلمه منقول از نظر لغوی به معنای قابل حمل است و در قانون مدنی به اشیایی گفته می شود که جابجایی آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن آسیبی برسد. مانند اثاثیه منزل، ماشین، بخاری، کولر و ...

همچنین کلیه‌ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره نیز منقول هستند که درواقع حقوق و منافعی هستند که موضوع و متعلق آنها منقول است.

جهت آشنایی با املاک مشاعی اینجا کلیک کنید

غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و به اموالی که امکان جابجایی از محلی به محل دیگر را نداشته بطوریکه انتقال آن باعث خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود غیرمنقول محسوب می شود.

املاک, مال منقول, مال غیرمنقول, خانه ویلایی, آپارتمان, اثاثیه منزل, اجاره بها, قوانین حقوقی, بنگاه من, مشهد

تماس با "بنگاه من "

آدرس : مشهد - بلوار وکیل آباد- هاشمیه۴ / ۲۸ پلاک ۶

شماره تماس : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲- ۰۵۱۳۸۸۲۱۲۶۴

شماره شبکه مجازی : ۰۹۱۵۰۰۲۱۶۷۲

آدرس اینستاگرام : bongahman

آدرس ایمیل : info@bongahman.ir

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید